Plukke opp masker til hæl


  1. Ta en tråd fra et annet garn (helst i en annen farge så den er lett å se) og strikke hæl-/tommel-maskene med denne. Tråden kalles hjelpetråd. Hvordan du regner deg til antall masker står i oppskriften. 

  2. Sett disse maskene du akkurat strikket tilbake på venstre pinne. 

  3. Strikk over maskene igjen, med det originale garnet. 

  4. Strikk videre rundt og fullfør sokken/votten som i oppskriften. 

  5. Plukk opp maskene over og under hjelpetråden ved å strikke en pinne inn i midten av hver maske. Hver maske kan sees som en «V». Pinnen skal inn gjennom masken sånn at høyre del av «V»’en kommer over pinnen og venstre del kommer under. 

  6. Pirk ut hjelpetråden. Plukk evt også opp en eller to masker i sidene i henhold til oppskriften. 

  7. Strikk hæl/tommel som i oppskriften. 

  8. Voila